Home
دربـاره فزا
پـروژه ها
نماینــدگان
مقالات معماری
تماس با ما

بشر از بدو خلقت خود را در آغوش طبیعت حس کرده و برای بقا راهی بهتر از همزیستی با محیط نیافته است و برای رسیدن به خواسته هایش طبیعت را همچون آموزگاری دانا پذیرفته است، تا با الهام گرفتن از او راحت زیستن را تجربه کند.

معماری زیست مبنا شیوه ای از معماری است که از ساختارهای طبیعی و محیط زیست در زمینه الگوبرداری های فرمی (الگوبرداری در فرم ها و احجام معماری)، الگوبرداری محتوایی (الگو برداری در عملکردها و کاربری های اختلاطی و چند منظوره در معماری) و الگوبرداری از قوانین طبیعت (الگوبرداری در سازه و Structure معماری) تأثیر پذیری داشته است.

معماری واکنشی نوعی از طراحی است که با اندازه گیری شرایط واقعی (نور، دما، شرایط و نیازها) می کوشد پارامترهای اصلی بنا شامل کالبد و ظاهر را از نظر فرم،شکل، رنگ و مشخصات؛ با استفاده از عملگرهای مکانیکی تغییر و به نیازهای فعلی جدید پاسخ مطلوب دهد.

استودیو معماری فزا در پروسه طراحی و ساخت پروژه های خود همواره در پی ایجاد فضایی زیست مبنا و واکنش گرا بوده و کلید راهبردی توسعه برند خود را با طبقه بندی جدیدی متأثر از Sustainable Architecture و با نام واکنش گرای پایدار بنیان نهاد.

هدف از این نوع معماری تعاملی، واکنش مطلوب در بافت های اصلی بنا و استفاده بهینه از انرژی های پایدار است که در نتیجه آن شاهد افزایش، تصحیح و توسعه بازدهی بنا، با استفاده از سیستم های کنترلی واکنشی هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

تهران و دارای نمایندگی در سراسر ایران

 

+98   912 021 5440

info@fazadesign.ir

 

         

Copyright  2015 Fazadesign.ir, LLC. All rights reserved